ul. Promyka 3/1, 01-604 Warszawa
+48 509 344 489
kontakt@annagaworska.pl

Coaching i Mentoring młodzieży

Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że posiadam umiejętność nawiązania autentycznego kontaktu z dziećmi. To powoduje, że bardzo szybko potrafię zbudować z nimi relacje oparte na zaufaniu, szacunku i … poczuciu humoru! Wszystkiego uczę się właśnie od nich. One są dla mnie lustrem. Poznaję je wchodząc w ich świat. Dzięki temu tworzy się między nami bardzo dobra energia do współpracy.

DLA RODZICÓW


Rodziców zapraszam do udziału w indywidualnych spotkaniach o charakterze konsultacji.

KONSULTACJE RODZICIELSKIE

Konsultacje rodzicielskie to spotkania podczas których przyglądamy się Twoim relacjom z dzieckiem. Mogą mieć również formę konsultacji, na której obecny jest rodzic i dziecko. Spotkania trwają godzinę, odbywają się stacjonarnie w Centrum Warszawy lub online. W zakresie konsultacji znajduje się:

 • Budowanie świadomej relacji z dzieckiem.
 • Poprawa jakości w komunikowaniu się z dzieckiem.
 • Zrozumienie zachowań i postaw dziecka.
 • Rozumienie swoich zachowań w stosunku do dziecka.

INWESTYCJA

 • Inwestycja w sesję stacjonarną: 280 zł
 • Inwestycja w sesję online: 250 zł
 • Czas trwania spotkania: 1 h

DLA MŁODZIEŻY


Prowadzę rozwojowe spotkania indywidualne oraz spotkania grupowe dla młodzieży z wykorzystaniem elementów coachingu, mentoringu, treningu umiejętności. O szczegółach dowiesz się poniżej. Prowadzę również treningi psychoedukacyjne, które są elementem programu obozów psychologicznych, na których jestem wychowawcą.

1. SESJE INDYWIDUALNE DLA NASTOLATKÓW

Indywidulane spotkania coachingowe przeznaczone są najczęściej dla nastolatków od 13 r.ż. Spotkanie trwa godzinę. Odbywa się w regularnych odstępach ok 2 tygodni. Regularne uczestnictwo w spotkaniach gwarantuje efekty, jedno nie wystarczy. Zakres spotkań:

 • Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 • Poczucie wpływu i odpowiedzialności.
 • Świadomość swoich emocji i umiejętność radzenia sobie z nimi.
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Komunikowanie się ze sobą i z innymi, uważne słuchanie.
 • Wzmacnianie asertywnych postaw.

INWESTYCJA

 • Czas trwania sesji: 1 h
 • Forma pracy: online lub stacjonarnie w Warszawie.

2. PROGRAM COACHINGOWY DLA NASTOLATKÓW

To cykl 6 spotkań w kameralnym gronie w trybie stacjonarnym w Warszawie lub online odbywających się co dwa tygodnie. Każde spotkanie dotyczy innej tematyki. Pracujemy m.in. w obszarach: komunikacji, emocji i przekonań, poczucia własnej wartości, szczęścia i pasji. Plan spotkań coachingowych jest następujący:

Poznaj siebie – wezwanie do podróży

Celem pierwszego spotkania jest bliższe poznanie siebie, sprawdzenie dotychczasowej wiedzy o sobie, poznanie narzędzi ułatwiających kontakt ze sobą. Poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka i przede wszystkim rozumienia siebie.

Myśli mają moc – rzecz o przekonaniach

Celem drugiego spotkania jest podniesienie gotowości do rozpoznania i zmiany własnych przekonań na bardziej wspierające.

Emocje mają moc – o doświadczaniu emocji

Celem trzeciego spotkania jest zwiększenie świadomości własnych emocji i pracy z nimi.

Lubię siebie – o akceptacji i poczuciu własnej wartości

Celem czwartego spotkania jest poszerzenie wiedzy na temat znaczenia i wzmacniania poczucia własnej wartości.

Komunikacja ze sobą i z innymi – o słuchaniu i słyszeniu

Celem piątego spotkania jest przybliżenie wiedzy o tym dlaczego się komunikujemy, jakie są trudności w komunikacji oraz sekrety porozumienia.

Cele, pasje i marzenia  – o nadawaniu kierunku

Celem szóstego spotkania jest rozwijanie umiejętności ustalania własnych celów, odnajdowania pasji w życiu.

INWESTYCJA

 • Inwestycja w program coachingowy: 800 zł
 • Czas trwania: 3 miesiące (dwa spotkania w miesiącu. Każde spotkanie trwa 1,5 h)
 • Terminy spotkań 3 edycji: napisz do mnie.
 • Program coachingowy zawiera 6 spotkań. Podejmując decyzję deklarujesz udział we wszystkich spotkaniach.

Kontaktując się ze mną w sprawie współpracy w zakresie pracy z dziećmi / młodzieżą, pamiętaj proszę, że nie pracuję psychoterapeutycznie. Spotkania ze mną mogą być natomiast elementem wspierającym sesje z psychologiem lub psychoterapeutą.