Rozwiązania dla biznesu

Usprawnij swoją firmę poprzez:
profesjonalny coaching, warsztaty i szkolenia

Zwiększ efektywność swojego zespołu poprzez specjalistyczne rozwiązania dla biznesu dzięki technikom takim jak – coaching indywidualny, treningi umiejętności oraz warsztaty grupowe dostosowane do potrzeb Twojej organizacji.

Współpracuję przy projektach organizowanych dla biznesu, w których wykorzystuję różne formy i metody pracy. Pracuję w obszarze budowania świadomości siebie – wpływu i odpowiedzialności za uzyskiwane efekty, poczucia tożsamości z pełnioną rolą czy funkcją. Uważam, że mentalne przygotowanie i wewnętrzna gotowość do pełnionej roli to podstawa sukcesu w biznesie.

Fundamentem metod jakie wykorzystuję w pracy z klientem jest poszerzanie obszaru znajomości siebie i budowania samoświadomości, poszukiwanie związku i zależności między działaniem a rezultatem tego działania. Każdą współpracę poprzedza analiza potrzeb. Pracuję w obszarach:

Anna Gaworska - rozwiązania dla biznesu - coaching i szkolenia rozwojowe

Kluczowe obszary wsparcia dla Twojego Biznesu

Rozwiązania biznesowe są zaprojektowane, aby wsparcie skoncentrowane na trzech kluczowych obszarach miało bezpośredni wpływ na efektywność Twojej firmy. Oferuje warsztaty i sesje indywidualne, które pomogą wzmocnić odporność psychiczną pracowników, ulepszyć komunikację w zespole oraz optymalizować procesy sprzedażowe. Każdy z tych obszarów jest dostosowany do konkretnych potrzeb organizacji, co pozwala na osiąganie lepszych wyników i budowanie trwałych relacji z klientami.

Odporność psychiczna

Zakres tej tematyki obejmuje przyczyny powstawania stresu, wpływ emocji i przekonań na zdolność do doświadczania emocji w sposób konstruktywny, sposoby radzenia sobie ze stresem.

Ten obszar jest możliwy do zrealizowania zarówno w procesie indywidualnym dedykowanym pracownikom oraz jako warsztaty grupowe.

Komunikacja nastawiona na rezultaty

Zakres tej tematyki obejmuje komunikację z klientem oraz komunikację zespołową.

Warsztaty mogą być realizowane dla zespołów, których celem jest udrożnienie komunikacji, rozwiązanie konfliktów i wzmocnienie właściwych nawyków w zespole.

Analiza zachowań sprzedażowych

Zakres tej tematyki obejmuje analizę zachowań sprzedażowych, język sprzedaży, jakość obsługi klienta, sposób budowania relacji z klientem opartej na zaufaniu.

Do zrealizowania w procesie indywidualnym oraz w formie warsztatów.

Formy pracy

Indywidualne i grupowe metody wspierające rozwój zespołów i liderów

Formy pracy, które są mi szczególnie bliskie i które uznaję za bardzo efektywne, ponieważ mają decydujący wpływ na komfort i rezultaty pracy zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.

Coaching indywidualny:

Coaching indywidualny – indywidualny proces coachingowy, który dotyczy konkretnego celu, nad którym chce pracować klient (np. zarządzanie czasem, komunikacja między pracownikami, delegowanie zadań pracownikom, wzmocnienie kompetencji managerskich, wzmocnienie kompetencji sprzedażowych). Proces coachingowy trwa zazwyczaj 6 – 10 sesji.

On the job training:

Bardzo efektywna forma treningu indywidualnego. Odbywa się w bezpośrednim miejscu pracy klienta. Polega m.in. na pracy 1:1, obserwacji, udzielaniu informacji zwrotnych na bieżąco. Już w trakcie trwania treningu pozwala wprowadzać zmiany.

Trening umiejętności:

Trening indywidualny lub grupowy odbywa się w formie warsztatów dla 10-12 osób lub zespołu i jest prowadzony w oparciu o wcześniejszą analizę potrzeb.

Umów konsultację

Skontaktuj się ze mną już dziś, aby dowiedzieć się, jak mogę pomóc Twojej firmie osiągnąć wyższy poziom efektywności. Jako doświadczony coach, jestem tutaj, aby wspierać Ciebie i Twój zespół w dążeniu do doskonałości.

Zrealizowane projekty

  • 2022 szkolenie dla sieci aptek DOZ, tematyka: zarządzanie energią własną.
  • 2021 webinar dla firmy Leroy Merlin, tematyka: psychosomatyka.
  • 2019 warsztaty dla firmy SALUS MEDYCYNA, tematyka: komunikacja i asertywna postawa, trening budowania relacji w zespole.
  • 2019 – 2020 coach i trener w projekcie szkoleniowym 'On the job training’ realizowanym dla działu sprzedaży marki Mercedes Benz (ponad 400 godzin sesji indywidualnych).
  • 2018 warsztaty dla firmy Estee Lauder Polska, tematyka: techniki oddechowe i relaksacyjne.
  • 2016 Przeprowadzenie warsztatów dla organizacji studenckiej ESN dotyczące mentoringu i budowania relacji z podopiecznym.
  • 2015 – 2020 Udział w projekcie realizowanym dla marki Mercedes Benz dotyczącym treningu umiejętności w prowadzeniu procesu sprzedaży w oparciu o nowe technologie z wykorzystaniem analizy zachowań sprzedażowych.  Projekt był realizowany dla sprzedawców (do 2018 roku ponad 480 godzin pracy grupowej).
  • 2014 – 2016 Udział w dwuletnim projekcie 'On the job training’ realizowanym dla marki Mercedes Benz z wykorzystaniem elementów coachingu i mentoringu. Projekt został realizowany dla sprzedawców (ponad 600 godzin sesji indywidualnych).

Inwestycja:

Cena warsztatów lub pracy 1:1 ustalana jest indywidualnie.

Większe projekty biznesowe realizuję również przy współudziale wykwalifikowanych trenerów z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Umów się na konsultację:

Zadzwoń:
Napisz e-mail:
Przejdź do formularza:
Scroll to Top